top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Jewellery

I am Chimene, I teach the after school club Jewellery. So far we have made pom poms, key rings, woven paper bracelets, t-shirt bags and glittery Peter Pan collars.

Last week the children learnt to weave friendship bracelets using wool and card. At first they couldn’t understand how a bracelet could be made by weaving different colour wool around a paper circle but when they saw the start of their bracelets forming, they were so excited that they began weaving furiously whilst counting and checking to see how long theirs were getting. It was lovely to see them get into a zone of concentration. They look intricate yet are very easy to make and being able to give them to your friends is very special.

Tôi là Chimene, giáo viên dạy lớp ngoại khoá Trang Sức. Đến nay chúng tôi đã làm Pom Pom, đồ treo móc khoá, vòng đeo tay bằng giấy, những chiếc túi bằng áo thun và cổ áo kiểu Peter Pan làm bằng kim tuyến.

Tuần rồi các học viên học cách đan những vòng đeo tay tình bạn sử dụng len và giấy bìa cứng. Lúc đầu học viên thắc mắc không hiểu làm sao có thể làm vòng đeo tay bằng cách đan len vào vòng tròn giấy nhưng sau khi được chỉ qua những bước đầu và đã bắt tay vào đan, các học viên bắt đầu đan hối hả, vừa đan vừa đo chiều dài xem đã đan được đến đâu. Thật là dễ thương khi thấy sự tập trung cao độ của học viên vào làm những chiếc vòng đeo tay, vửa khó mà cũng vừa dễ để tặng cho những người bạn dễ thương.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page