top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

OOO AAAAAAARt and craft

OOO-ARRRRRRRRRt and Craft

This week we crossed the seven seas in search of buried treasure!

We created our own treasure maps full of deadly dangers to avoid, including erupting volcanoes, dangerous swamps and secret caves,

Once our maps were ready, we had to look the part – so we practiced our origami skills by making our own pirate hats.

Ready for adventure, we followed our maps around the studio and gallery in search of the treasure!

Tuần này chúng tôi đã vượt qua 7 đại dương để tìm những kho báu bị chôn vùi dưới đáy biển.

Chúng tôi tự làm những bản đồ kho báu đầy nguy hiểm để thử thách sự gan dạ và dũng cảm bao gồm các núi lửa phun trào, đầm lầy và những hang động bí mật.

Một khi các bản đồ đã chuẩn bị xong, chúng tôi cùng tham gia vào trò chơi tìm kho báu. Vì thế chúng tôi đã áp dụng nghệ thuật xếp giấy origami để xếp những chiếc mũ cướp biển để chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi tìm kho báu.

Chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kho báu bằng cách đi theo các bản đồ đã được tạo ra xung quanh xưởng vẽ và phòng tranh.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page