top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Diorama Challenge - With Recyclable materials


A fun and exciting way to introduce young children to not only recycle but also to upcycle. This is a group project creating a 3-D painting using only recyclable materials to make their masterpiece. Our students used everything from cardboard to plastic bottles to create their Saigon river scene. Taking inspiration from artists Vik Muniz- Wasteland project and Ha Schult- trash People.


The students worked together in teams to cut and sculpt their shapes for the river scene. They also worked together to draw out the scene and paint it. The results were both wonderful and unique, with their own stories and ideas developing on what the river scene narrative was all about.


Một trải nghiệm vừa vui vừa đầy thú vị, một hoạt động đem những nghệ sĩ nhỏ đến gần hơn với khái niệm tái sử dụng, tái chế và còn hơn thế nữa, sử dụng chất liệu tái chế như là ngôn ngữ của nghệ thuật, đem phế liệu làm nên hình hài nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ những tác phẩm điêu khắc sắp đặt của các nghệ sĩ Vik Muniz hay Ha Schult, bọn mình tận dụng mọi thứ thu lượm được từ sinh hoạt thường nhật, từ thùng giấy cũ, chai nhựa, dây nhợ không còn sữ dụng nữa, để làm nên mô hình thành phố bên sông Sài Gòn.


Cùng nhau làm việc, dựng nhà cửa, ngoại cảnh, tô tô vẽ vẽ theo những cách riêng nhưng lại cũng hoà hợp, không chỉ có được được một thành phố độc đáo và xinh đẹp, bọn mình còn có được cảm giác như là một phần của thành phố ấy, là một thành viên trong một khu phố nhỏ, nơi mọi người chung tay góp sức làm nên mọi thứ, giữ gìn và phát triển chúng.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page