top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Kaleidoscope Day


Today we made our very own kaleidoscopes! We used triangular prisms of foil and acetate to create our reflective surface and decorated a coloured paper tube to go around it. Then we drew patterns onto a disc that created the kaleidoscope!


Lớp học hôm nay chúng tôi cùng nhau làm kính vạn hoa. Đầu tiên là làm một khối kính hình lăng trụ bằng giấy bạc foil và giấy kiếng trong để tạo ra những bề mặt phản chiếu và sau đó là trang trí một ống trụ tròn bằng giấy bao bọc xung quanh chiếc kính vạn hoa. Bước cuối cùng là vẽ hoạ tiết trên một mảnh giấy tròn và dán mảnh giấy này vào thân kính cùng với một đoạn ống hút được dùng như trụ xoay.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page