top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Surrealism


Inspired by the Surrealist Frottage art of Max Ernst, the students of EIS tapped into their subconscious by creating fantastical monsters. Creating rubbings from the soles of their shoes was a great icebreaker exercise, before they gave a new lease of life to a range of magazine images by using pagoda spires, chickens, pangolins and jewels as the body parts of their inventive army of creatures. It was a great way to get them to generate really imaginative uses of English, and introduce them to collage as a means of drawing.


Lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật Siêu Thực của Max Ernst, các học viên của EIS tiềm thức bởi tạo ra những quái vật khổng lồ siêu thực. Dùng đế giày để tạo ra những bản in trên giấy như bước khởi động trước khi các học viên bắt đầu xây dựng tác phẩm của mình bằng cách dùng các hình cắt dán từ tạp chí chẳng hạn như các chùa tháp, chú gà con, con tê tê và trang sức như những phẩn thân của những con qui vật này. Bài học này thật là một cách hay để giúp các học viên tận dụng nguồn Tiếng Anh phong phú và giới thiệu đến các em nghệ thuật cắt dán như một thể loại của vẽ.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page