• Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Mask Making

June 10, 2017

 

Mask making is a creative and exciting way to fully combine playtime and art. This involves folding and cutting techniques, which are a great way to introduce children to working with a wide range of forms, shapes and approaches from different countries and eras. Meanwhile they also learn how to turn 2D pieces into wearable pieces of art.

 

Mặt nạ Các buổi học làm mặt nạ lúc nào cũng thật hào hứng và đầy sáng tạo. Các bạn làm chủ khả năng cắt dán, tìm cách kết hợp các hình thức để tạo ra các mặt nạ với tính chất khác nhau của các nước khác nhau, đồng thời biến nghệ thuật 2D thành một tác phẩm ứng dụng có thể đeo được.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Featured Posts

Cubist Heads

September 27, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts

January 16, 2018

September 27, 2017

September 20, 2017

Please reload

Archive