top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Wax resist ClassesThis lesson is a wonderful and exciting way to teach kids about drawing and some simple science. This lesson can be done in a range of ways, from drawing with white crayon so you have an invisible image until it’s revealed with a wash of colour. You can also use a wide range of colours and see how they stand out differently when the dark watercolour paint is finally applied. This way of working teaches children about contrasting and complementary materials, and how a simple splash of paint which can transform their creations.


Kỹ thuật vẽ dùng sáp Hôm nay chúng mình học vẽ và thử nghiệm một chút với khoa học. Bằng việc vẽ một bức tranh hoàn toàn bằng màu sáp trắng, chúng mình tạo nên một bức tranh tàng hình. Tranh chỉ hiện ra khi mình tô một lớp màu khác lên. Chúng mình thử nghiệm các màu khác nhau để xem sự tương phản và độ biến đổi khác nhau cho đến khi tô lớp màu nước sẫm màu cuối cùng lên. Vậy là hôm nay mình đã học được về tương phản màu sắc và cách các chất liệu tương tác với nhau.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page