top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Thank you Campers!

Art camps are always my favorite time as a teacher at Vinspace. To be honest, I feel so lucky that we have these crazy things 4 times a year, when we could really jump outside the box, not just think of it.

Camps to my little mess makers and me (a big mess maker) are always, at the same time, learning and not learning, playing and not playing, working and not working, laid back and not laid back. We simply live and and breath the way we want to. We love each other and we enjoy being together!

So, relax and have a look at what we have been doing in the studio.

Be happy with us!

Trại Nghệ Thuật luôn luôn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất khi làm việc ở Xưởng Vẽ Vinspace. Thành thật mà nói tôi thấy mình thật là may mắn khi được tham gia Trại Nghệ Thuật bốn lần một năm, khoảng thời gian chúng ta chỉ để dành cho sáng tạo mà không phải suy nghĩ gì khác. Đối với những người sáng tạo nhí và tôi (người sáng tạo to), trại hè nghệ thuật là nơi chúng tôi học và chơi, chơi và học, làm việc và không làm việc. Chúng tôi đơn giản chỉ sống và thở theo cách mà chúng tôi muốn. Chúng tôi yêu quý nhau và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Vì thế, hãy thư giản và xem thử những hoạt động chúng tôi đã tham gia và sẽ tham gia tại Trại Hè Nghệ Thuật.

Hãy vui cùng chúng tôi! Hết mình cùng chúng tôi! Hy vọng Giáng Sinh đến càng sớm để tôi có thể bắt đầu Trại Nghệ Thuật sớm hơn. Mong sẽ gặp các bạn ở đó !!!

I just can't wait for the Winter Camp coming real soon in December. I hope to see you there!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page