top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Canvas & Wine Yayoi Kasuma

At Canvas & Wine we have been experimenting with multi-media wall hangings inspired by the, great Yayoi Kusama. As one of the most prolific female artists of the 20th and 21st century, Yayoi’s psychedelic work has given us an insight into how she views the world. In homage to Yayoi, we have experimented with colourful bead work, collage, painting, embroidery… and of course, we’ve indulged in lots of wine along the way.

Tại sự kiện Canvas & Wine chúng tôi đã có những trải nghiệm sáng tạo những đồ treo tường đa phương tiện & vật liệu lấy cảm hứng từ hoạ sĩ Yayoi Kusama. Là một trong những nữ hoạ sĩ thành công nhất của thế kỉ 20 và 21, các tác phẩm lấy cảm hứng từ sự ảo giác của Yayoi cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về cách bà nhìn thế giới xung quanh. Lấy phong cách từ Yayoi, chúng tôi đã có một buổi tối đầy sáng tạo với những vật liệu đa dạng tạo ra các tác phẩm treo tường với kỹ thuật đính hạt, cắt dán, hội hoạ và thêu tay….và dĩ nhiên, không thể thiếu những ly rượu vang.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page