top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Sketching

I lead the Sketching class every Monday- my highlight is seeing how each student takes on the topic differently each lesson. I've really pushed them on the variety within drawing- we've had maps, printing, spinning animation disks, ink, charcoal- you name it, we've drawn with it!

One of the most satisfying lessons had to be the giant wall drawings- quite a few of my students had never drawn on such a large scale- it really highlighted all their cheeky characters!

Tôi dạy lớp vẽ phác thảo vào ngày thứ hai hàng tuần. Niểm vui của tôi là mỗi tuần được nhìn thấy sự sáng tạo không giới hạn của các học viên với những chủ đề khác nhau. Với lớp vẽ phác thảo, chúng tôi cùng nhau khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ của bộ môn vẽ với những kỹ thuật và thể loại khác nhau bao gồm cách làm bản đồ, làm hình ảnh động bằng tay, vẽ bằng mực nước, than chì hay tất cả các chất liệu khác mà bạn có thể gọi tên.

Một trong những bài học mà tôi hài lòng nhất là lớpvẽ tranh tường với kích cỡ lớn gần đây, với một vài học viên chưa bao giờ trải nghiệm với việc vẽ tranh tường cỡ lớn thì lớp học này thực sự thích hợp với sự năng động và sáng tạo của các em.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page