top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

New Year - New Everything!

With the new year, comes new everything! Over the holidays, our studio space went through some transformative renovations. All the noise and moving was worth it, as now we have more studio space to use for art classes and fun events. I was so excited to start working in our new space last week. It's amazing how our building has changed in such a short period of time, I feel like the space will really transform our classes, with so much more room for bigger and better things to be made! For us, it's like Christmas all over again, I can't wait to start teaching in our huge studio space!

Năm mới đến, mang theo những điều khác mới đến! Qua một vài tuần sửa chữa, giờ đây Xưởng vẽ VinSpace đã có một gương mặt mới. Sau những tiếng ồn ào và những lần di chuyển đồ đạc, bây giờ chúng tôi đã có thêm không gian để sử dụng cho các lớp học và những sự kiện nghệ thuật hào hứng. Với không gian mới to hơn, rộng hơn nghĩa là các học viên của chúng ta sẽ có nhiều không gian để trải nghiệm, khám phá với các hoạt động sáng tạo! Tôi không thể đợi đến khi bắt đầu lớp học mới trong không gian mới này!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page