top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Little Jackson Pollocks


We had a great time in last Monday's younger 2D Class! After donning the big brown aprons we tried painting in Jackson Pollocks famous (and very messy) style... Mr. Ben and the gang can't wait for these masterpieces to dry so we can reveal them to the VinSpace team!

Chúng ta đã trải qua một ngày thứ Hai cực kì vui nhộn với lớp học 2D Younger. Chủ đề hôm nay là vẽ tranh theo phong cách Jackson Pollocks nổi tiếng (và cũng cực kì bừa bộn).. Thầy Ben và đồng bọn đang rất háo hức chờ cho những bức tranh thật khô ráo và sẽ cùng nhau trưng bày những tác phẩm ấn tượng này ở VinSpace!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page