top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Caveman Paintings


To kick-start our pre-history themed classes the VinSpace team based the first set of classes on the Paleolithic arts. We started out first Summer Camp class on Animal Cave painting and sculpting caves together as a team. The class started off looking at ancient cave pictures and drawings to gain inspiration.


Then we asked each of them to think and consider what they would draw to communicate their actions of their day-to-day life, whilst drawing in the style of a caveman. We used charcoal and pastels to recreate the style and feeling of drawing on stonewalls with more primal materials.


Để khởi động đề tài My thuật Thơi Tiền Sử, biệt đội du hành thời gian VinSpace đã dành vé đi về thời kì Đồ Đá. Trải nghiệm đầu tiên của chúng mình như những người tiền sử là cùng nhau xây dựng hang động và sáng tạo nên nhưng loài vật trong truyền thuyết trên tranh vẽ với bùn đất và cả những tác phẩm tạo hình 3D với đất sét.


Sau khi xem các hình ảnh tư liệu và nghe kể chuyện để tìm cảm hứng sáng tạo, bọn mình nghĩ về cuộc cuộc sống hằng ngày của một người tiền sử. Dùng than, vôi, bùn và những chất liệu thô sơ nhất, bọn mình kể câu chuyện của mình trên những phiến đá. Và bọn mình đã hiểu, nghệ thuật chỉ đơn giản là luôn tồn tại trong vạn vật trên thế giới này, không có giới hạn về thời gian, không gian, điều kiện hay công cụ. Thật thú vị!Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page